ปฏิทินการประชุม


ปี

ปี 2562


การประชุมครั้งที่ วันประชุม สถานที่ วันกำหนดส่งเอกสารพิจารณาหลักสูตร วันกำหนดส่งผลการดำเนินการจัดกิจกรรม/ระเบียบวาระ
12/2562
4 ธันวาคม 2562
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี(เขตใต้)
13 พฤศจิกายน 2562
20 พฤศจิกายน 2562
11/2562
6 พฤศจิกายน 2562
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี(เขตใต้)
16 ตุลาคม 2562
24 ตุลาคม 2562
10/2562
2 ตุลาคม 2562
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี(เขตใต้)
11 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
9/2562
4 กันยายน 2562
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี(เขตใต้)
14 สิงหาคม 2562
21 สิงหาคม 2562
8/2562
7 สิงหาคม 2562
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี(เขตใต้)
18 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
7/2562
3 กรกฎาคม 2562
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี(เขตใต้)
12 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
6/2562
5 มิถุนายน 2562
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี(เขตใต้)
15 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
5/2562
1 พฤษภาคม 2562
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี(เขตใต้)
10 เมษายน 2562
18 เมษายน 2562
4/2562
3 เมษายน 2562
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี(เขตใต้)
13 มีนาคม 2562
20 มีนาคม 2562
3/2562
6 มีนาคม 2562
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี(เขตใต้)
13 กุมภาพันธ์ 2562
20 กุมภาพันธ์ 2562
2/2562
6 กุมภาพันธ์ 2562
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี(เขตใต้)
16 มกราคม 2562
23 มกราคม 2562
1/2562
7 มกราคม 2562
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี(เขตใต้)
12 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561