ปฏิทินการประชุมประจำปี พ.ศ. 2563

กำหนดการประชุม
กำหนดส่ง
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และวาระอื่นๆ
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม 2563
วันที่ 20 ธันวาคม 2562
วันที่ 25 ธันวาคม 2562
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 15 มกราคม 2563
วันที่ 22 มกราคม 2563
ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 4 มีนาคม 2563
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ครั้งที่ (ยกเลิกการประชุม) วันที่ 1 เมษายน 2563
วันที่ 11 มีนาคม 2563
วันที่ 18 มีนาคม 2563
ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
วันที่ 22 เมษายน 2563
วันที่ 29 เมษายน 2563
ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 10 มิถุนายน 2563
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
วันที่ 12 มิถุนายน 2563
วันที่ 17 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 2 กันยายน 2563
วันที่ 11 สิงหาคม 2563
วันที่ 19 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 7 ตุลาคม 2563
วันที่ 16 กันยายน 2563
วันที่ 23 กันยายน 2563
ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 14 ตุลาคม 2563
วันที่ 21 ตุลาคม 2563
ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 2 ธันวาคม 2563
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563