ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุม พ.ศ. 2564 | 3166 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุม พ.ศ. 2563 | 2619 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุม พ.ศ. 2562 | 2490 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุม พ.ศ. 2561 | 2795 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุม พ.ศ. 2560 | 2756 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุม พ.ศ. 2559 | 2723 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุม พ.ศ. 2558 | 2748 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุม พ.ศ. 2557 | 2742 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุม พ.ศ. 2556 | 2806 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุม พ.ศ. 2555 | 2726 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุม พ.ศ. 2565 | 3601 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุม พ.ศ. 2566 | 3572 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุม พ.ศ. 2567 | 557 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
Address

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3570 9085

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 28 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4203 ครั้ง
  • ปีนี้ : 4864 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 198037 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ