ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุม พ.ศ. 2564 | 1067 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุม พ.ศ. 2563 | 524 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุม พ.ศ. 2562 | 423 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุม พ.ศ. 2561 | 446 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุม พ.ศ. 2560 | 434 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุม พ.ศ. 2559 | 396 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุม พ.ศ. 2558 | 443 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุม พ.ศ. 2557 | 416 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุม พ.ศ. 2556 | 486 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุม พ.ศ. 2555 | 417 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุม พ.ศ. 2565 | 1437 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุม พ.ศ. 2566 | 685 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
Address

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3570 9085

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 36 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3169 ครั้ง
  • ปีนี้ : 8432 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 28580 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ