ปฏิทินการประชุม พ.ศ. 2563
กำหนดการประชุม กำหนดส่ง
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร พิจารณาการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และวาระอื่นๆ
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม 2563 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 วันที่ 25 ธันวาคม 2562
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 15 มกราคม 2563 วันที่ 22 มกราคม 2563
ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 4 มีนาคม 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ครั้งที่ (ยกเลิกการประชุม) วันที่ 1 เมษายน 2563 วันที่ 11 มีนาคม 2563 วันที่ 18 มีนาคม 2563
ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 วันที่ 22 เมษายน 2563 วันที่ 29 เมษายน 2563
ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 วันที่ 17 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 2 กันยายน 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 วันที่ 16 กันยายน 2563 วันที่ 23 กันยายน 2563
ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 14 ตุลาคม 2563 วันที่ 21 ตุลาคม 2563
ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 2 ธันวาคม 2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

 2748 ครั้ง

Address

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3570 9085

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 23 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6869 ครั้ง
  • ปีนี้ : 3256 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 196429 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ