ปฏิทินการประชุม พ.ศ. 2567
กำหนดการประชุม กำหนดส่ง
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร พิจารณาการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และวาระอื่นๆ
ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 3 มกราคม 2567 วันที่ 13 ธันวาคม 2566 วันที่ 20 ธันวาคม 2566
ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่ 17 มกราคม 2567 วันที่ 24 มกราคม 2567
ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 6 มีนาคม 2567 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 3 เมษายน 2567 วันที่ 13 มีนาคม 2567 วันที่ 20 มีนาคม 2567
ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 วันที่ 10 เมษายน 2567 วันที่ 17 เมษายน 2567
ครั้งที่ 6/2567 วันที่ 5 มิถุนายน 2567 วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
ครั้งที่ 7/2567 วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 วันที่ 12 มิถุนายน 2567 วันที่ 19 มิถุนายน 2567
ครั้งที่ 8/2567 วันที่ 7 สิงหาคม 2567 วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 วันที่ 24 กรกฎาคม 2567
ครั้งที่ 9/2567 วันที่ 4 กันยายน 2567 วันที่ 14 สิงหาคม 2567 วันที่ 21 สิงหาคม 2567
ครั้งที่ 10/2567 วันที่ 2 ตุลาคม 2567 วันที่ 11 กันยายน 2567 วันที่ 18 กันยายน 2567
ครั้งที่ 11/2567 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 วันที่ 16 ตุลาคม 2567 วันที่ 24 ตุลาคม 2567
ครั้งที่ 12/2567 วันที่ 4 ธันวาคม 2567 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567

 243 ครั้ง

Address

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3570 9085

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 47 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 154856 ครั้ง
  • ปีนี้ : 8450 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 201623 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ