รายงานการประชุม พ.ศ. 2560
วันที่ประชุม รายงาน ดาวน์โหลด
6 ธันวาคม 2560 รายงานการประชุมครั้งที่ 13/2560
1 พฤศจิกายน 2560 รายงานการประชุมครั้งที่ 12/2560
4 ตุลาคม 2560 รายงานการประชุมครั้งที่ 11/2560
6 กันยายน 2560 รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2560
2 สิงหาคม 2560 รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2560
5 กรกฎาคม 2560 รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2560
7 มิถุนายน 2560 รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2560
17 พฤษภาคม 2560 รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2560
26 เมษายน 2560 รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2560
5 เมษายน 2560 รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560
1 มีนาคม 2560 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2560
1 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560
4 มกราคม 2560 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560


2769 ครั้ง

Address

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3570 9085

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 8 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4964 ครั้ง
  • ปีนี้ : 6406 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 199579 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ