ปฏิทินการประชุม พ.ศ. 2565
กำหนดการประชุม กำหนดส่ง
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร พิจารณาการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และวาระอื่นๆ
ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 5 มกราคม 2565 วันที่ 15 ธันวาคม 2564 วันที่ 22 ธันวาคม 2564
ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 12 มกราคม 2565 วันที่ 19 มกราคม 2565
ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 2 มีนาคม 2565 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 7 เมษายน 2565 วันที่ 16 มีนาคม 2565 วันที่ 23 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 วันที่ 12 เมษายน 2565 วันที่ 20 เมษายน 2565
ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 1 มิถุนายน 2565 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 วันที่ 15 มิถุนายน 2565 วันที่ 22 มิถุนายน 2565
ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 7 กันยายน 2565 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 วันที่ 24 สิงหาคม 2565
ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 5 ตุลาคม 2565 วันที่ 14 กันยายน 2565 วันที่ 21 กันยายน 2565
ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 วันที่ 12 ตุลาคม 2565 วันที่ 19 ตุลาคม 2565
ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 7 ธันวาคม 2565 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

 2609 ครั้ง

Address

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3570 9085

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 10 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6856 ครั้ง
  • ปีนี้ : 3243 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 196416 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ