ปฏิทินการประชุม พ.ศ. 2561
กำหนดการประชุม กำหนดส่ง
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร พิจารณาการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และวาระอื่นๆ
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 3 มกราคม 2561 วันที่ 20 ธันวาคม 2560 วันที่ 22 ธันวาคม 2560
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 17 มกราคม 2561 วันที่ 19 มกราคม 2561
ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มีนาคม 2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 4 เมษายน 2561 วันที่ 14 มีนาคม 2561 วันที่ 21 มีนาคม 2561
ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 วันที่ 11 เมษายน 2561 วันที่ 18 เมษายน 2561
ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 6 มิถุนายน 2561 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561
ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 1 สิงหาคม 2561
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 5 กันยายน 2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561
ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 3 ตุลาคม 2561
วันที่ 12 กันยายน 2561
วันที่ 19 กันยายน 2561
ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 วันที่ 24 ตุลาคม 2561
ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 3 ธันวาคม 2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

 2747 ครั้ง

Address

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3570 9085

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 30 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4205 ครั้ง
  • ปีนี้ : 4866 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 198039 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ