รายงานการประชุม พ.ศ. 2567
วันที่ประชุม รายงาน ดาวน์โหลด
3 กรกฎาคม 2567 รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2567
5 มิถุนายน 2567 รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2567
1 พฤษภาคม 2567 รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2567
3 เมษายน 2567 รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2567
6 มีนาคม 2567 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2567
7 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2567
3 มกราคม 2567 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2567


815 ครั้ง

Address

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3570 9085

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 21 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 154830 ครั้ง
  • ปีนี้ : 8424 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 201597 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ