รายงานการประชุม พ.ศ. 2564
วันที่ประชุม รายงาน ดาวน์โหลด
1 ธันวาคม 2564 รายงานการประชุมครั้งที่ 12/2564
3 พฤศจิกายน 2564 รายงานการประชุมครั้งที่ 11/2564
6 ตุลาคม 2564 รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2564
1 กันยายน 2564 รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2564
4 สิงหาคม 2564 รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2564
7 กรกฎาคม 2564 รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2564
2 มิถุนายน 2564 รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2564
5 พฤษภาคม 2564 รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564
7 เมษายน 2564 รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564
3 มีนาคม 2564 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564
3 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564
6 มกราคม 2564 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564


3183 ครั้ง

Address

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3570 9085

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 41 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4956 ครั้ง
  • ปีนี้ : 6398 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 199571 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ