รายงานการประชุม พ.ศ. 2565
วันที่ประชุม รายงาน ดาวน์โหลด
7 ธันวาคม 2565 รายงานการประชุมครั้งที่ 12/2565
2 พฤศจิกายน 2565 รายงานการประชุมครั้งที่ 11/2565
5 ตุลาคม 2565 รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2565
7 กันยายน 2565 รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2565
3 สิงหาคม 2565 รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2565
20 กรกฎาคม 2565 รายงานการประชุมครั้งที่พิเศษ 3/2565
6 กรกฎาคม 2565 รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2565
17 มิถุนายน 2565 รายงานการประชุมครั้งที่พิเศษ 2/2565
1 มิถุนายน 2565 รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2565
23 พฤษภาคม 2565 รายงานการประชุมครั้งที่พิเศษ 1/2565
5 พฤษภาคม 2565 รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2565
7 เมษายน 2565 รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2565
2 มีนาคม 2565 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2565
2 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565
5 มกราคม 2565 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565


3577 ครั้ง

Address

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3570 9085

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 5 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6851 ครั้ง
  • ปีนี้ : 3238 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 196411 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ