รายงานการประชุม พ.ศ. 2563
วันที่ประชุม รายงาน ดาวน์โหลด
2  ธันวาคม 2563 รายงานการประชุมครั้งที่ 11/2563
4 พฤศจิกายน 2563 รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2563
7 ตุลาคม 2563 รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2563
2 กันยายน 2563 รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2563
5 สิงหาคม 2563 รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2563
1 กรกฎาคม 2563 รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2563
10 มิถุนายน 2563 รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563
13 พฤษภาคม 2563 รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563
4 มีนาคม 2563 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563
5 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563
8 มกราคม 2563 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563


2633 ครั้ง

Address

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3570 9085

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 7 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4963 ครั้ง
  • ปีนี้ : 6405 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 199578 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ