รายงานการประชุม พ.ศ. 2566
วันที่ประชุม รายงาน ดาวน์โหลด
1 มีนาคม 2566 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2566
1 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2566
4 มกราคม 2566 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2566


273 ครั้ง

Address

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3570 9085

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 8 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1700 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1947 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 22095 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ