รายงานการประชุม พ.ศ. 2566
วันที่ประชุม รายงาน ดาวน์โหลด
6 กันยายน 2566 รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2566
3 สิงหาคม 2566 รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2566
5 กรกฎาคม 2566 รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2566
7 มิถุนายน 2566 รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2566
24 พฤษภาคม 2566 รายงานการประชุมครั้งที่พิเศษ 1/2566
3 พฤษภาคม 2566 รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2566
5 เมษายน 2566 รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2566
1 มีนาคม 2566 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2566
1 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2566
4 มกราคม 2566 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2566


3028 ครั้ง

Address

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3570 9085

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 67 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3246 ครั้ง
  • ปีนี้ : 163677 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 183825 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ