รายงานการประชุม พ.ศ. 2561
วันที่ประชุม รายงาน ดาวน์โหลด
3 ธันวาคม 2561 รายงานการประชุมครั้งที่ 12/2561
7 พฤศจิกายน 2561 รายงานการประชุมครั้งที่ 11/2561
3 ตุลาคม 2561 รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2561
5 กันยายน 2561 รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2561
1 สิงหาคม 2561 รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2561
4 กรกฎาคม 2561 รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2561
6 มิถุนายน 2561 รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2561
2 พฤษภาคม 2561 รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2561
4 เมษายน 2561 รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561
7 มีนาคม 2561 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561
7 กุมภาพันธ์ 2561 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561
3 มกราคม 2561 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561


2779 ครั้ง

Address

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3570 9085

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 20 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6866 ครั้ง
  • ปีนี้ : 3253 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 196426 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ