ปฏิทินการประชุม พ.ศ. 2566
กำหนดการประชุม กำหนดส่ง
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร พิจารณาการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และวาระอื่นๆ
ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 4 มกราคม 2566 วันที่ 14 ธันวาคม 2565 วันที่ 21 ธันวาคม 2565
ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 วันที่ 11 มกราคม 2566 วันที่ 18 มกราคม 2566
ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 1 มีนาคม 2566 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 5 เมษายน 2566 วันที่ 15 มีนาคม 2566 วันที่ 22 มีนาคม 2566
ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 วันที่ 12 เมษายน 2566 วันที่ 19 เมษายน 2566
ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 7 มิถุนายน 2566 วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 วันที่ 24 พฤษภาคม 2566
ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 วันที่ 14 มิถุนายน 2566 วันที่ 21 มิถุนายน 2566
ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 3 สิงหาคม 2566 วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 6 กันยายน 2566 วันที่ 16 สิงหาคม 2566 วันที่ 23 สิงหาคม 2566
ครั้งที่ 10/2566 วันที่ 4 ตุลาคม 2566 วันที่ 13 กันยายน 2566 วันที่ 20 กันยายน 2566
ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 11 ตุลาคม 2566 วันที่ 18 ตุลาคม 2566
ครั้งที่ 12/2566 วันที่ 6 ธันวาคม 2566 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

 2572 ครั้ง

Address

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3570 9085

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 19 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 154828 ครั้ง
  • ปีนี้ : 8422 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 201595 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ