ปฏิทินการประชุม พ.ศ. 2560
กำหนดการประชุม กำหนดส่ง
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร พิจารณาการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และวาระอื่นๆ
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 4 มกราคม 2560 วันที่ 16 ธันวาคม 2559 วันที่ 20 ธันวาคม 2559
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 18 มกราคม 2560 วันที่ 23 มกราคม 2560
ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 5 เมษายน 2560 วันที่ 22 มีนาคม 2560 วันที่ 27 มีนาคม 2560
ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 26 เมษายน 2560 วันที่ 12 เมษายน 2560 วันที่ 19 เมษายน 2560
ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
วันที่ 21 มิถุนายน 2560
วันที่ 26 มิถุนายน 2560
ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 2 สิงหาคม 2560 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 6 กันยายน 2560
วันที่ 23 สิงหาคม 2560
วันที่ 28 สิงหาคม 2560
ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 4 ตุลาคม 2560 วันที่ 20 กันยายน 2560 วันที่ 25 กันยายน 2560
ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 วันที่ 24 ตุลาคม 2560
ครั้งที่ 13/2560 วันที่ 6 ธันวาคม 2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

 2549 ครั้ง

Address

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3570 9085

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 26 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4941 ครั้ง
  • ปีนี้ : 6383 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 199556 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ