ปฏิทินการประชุม พ.ศ. 2562
กำหนดการประชุม กำหนดส่ง
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร พิจารณาการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และวาระอื่นๆ
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 7 มกราคม 2562 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2561
ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 16 มกราคม 2562 วันที่ 23 มกราคม 2562
ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 6 มีนาคม 2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 3 เมษายน 2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562 วันที่ 20 มีนาคม 2562
ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 วันที่ 10 เมษายน 2562 วันที่ 18 เมษายน 2562
ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 5 มิถุนายน 2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 4 กันยายน 2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 2 ตุลาคม 2562
วันที่ 11 กันยายน 2562
วันที่ 18 กันยายน 2562
ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 16 ตุลาคม 2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562
ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

 2700 ครั้ง

Address

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3570 9085

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 8 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6854 ครั้ง
  • ปีนี้ : 3241 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 196414 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ