รายงานการประชุม พ.ศ. 2562
วันที่ประชุม รายงาน ดาวน์โหลด
4 ธันวาคม 2562 รายงานการประชุมครั้งที่ 12/2562
6 พฤศจิกายน 2562 รายงานการประชุมครั้งที่ 11/2562
2 ตุลาคม 2562 รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2562
4 กันยายน 2562 รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2562
7 สิงหาคม 2562 รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2562
3 กรกฎาคม 2562 รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2562
5 มิถุนายน 2562 รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562
1 พฤษภาคม 2562 รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562
3 เมษายน 2562 รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562
6 มีนาคม 2562 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562
6 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562
7 มกราคม 2562 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562


2533 ครั้ง

Address

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3570 9085

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 9 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 154818 ครั้ง
  • ปีนี้ : 8412 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 201585 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ