ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงสร้างหน่วยงาน | 2245 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
คณะกรรมการสภาวิชาการ | 3754 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
ติดต่อสอบถาม | 2444 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
องค์ประกอบสภาวิชาการ | 2558 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บทบาทอำนาจหน้าที่ | 2417 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Address

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3570 9085

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 84 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3263 ครั้ง
  • ปีนี้ : 163694 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 183842 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ