ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงสร้างหน่วยงาน | 2386 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
คณะกรรมการสภาวิชาการ | 4407 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
ติดต่อสอบถาม | 2643 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
องค์ประกอบสภาวิชาการ | 2769 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
บทบาทอำนาจหน้าที่ | 2629 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
Address

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3570 9085

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 35 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4950 ครั้ง
  • ปีนี้ : 6392 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 199565 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ