สวท. จัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนางานวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนางานวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2566 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข และ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน2260 ครั้ง

Address

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3570 9085

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 37 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 154846 ครั้ง
  • ปีนี้ : 8440 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 201613 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ